Til toppen

VILLKÅR FOR REKLAMASJONER

Som kunde kan du reklamere på ett produkt i inntil to år etter at du mottok det. Du må henvende deg til oss via reklamasjonsskjemaet så fort feilen oppdages. Om varene er skadet under transport ber vi om at du dokumenterer dette straks etter at du har mottatt varene. Du kan ikke reklamere på produkter med normal slitasje, på produkter som er brukt på en måte som det ikke er bestemt for, produkter som er lagret feil eller produkter som ikke har fått nødvendig vedlikehold. Du kan for eksempel ikke reklamere på rust dersom produktet ikke har fått vedlikehold eller ikke ble lagret riktig. Du må ha dokumentasjon og kjøpskvittering for å reklamere.