Til toppen

Bildebank /-arkiv for Espegard

Betingelser for bruk av Espegards bildearkiv

Espegard tilgjengeliggjør store deler av sitt bildearkiv, med ønske om å tilby forhandlere og samarbeidspartnere tilgang på oppdatert foto-/videomateriell. For at dette skal fungere optimalt har vi utarbeidet noen få retningslinjer som vi ønsker at alle brukere skal følge.

 

BETINGELSER FOR BRUK AV BILDER / VIDEO

Bilder, video og annen grafikk (også omtalt: materiale), som lastes ned fra Espegard sitt bildearkiv er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge et godt omdømme av Espegard (gjelder også Canadian Outdoor) sine produkter.

De kan ikke brukes til andre kommersielle formål der Espegard sine produkter ikke selges, som for eksempel stemningsbilder for generell bålkos/uteliv/hytteliv, eller andre ikke-relaterte annonser. 

Noen av bildene i bildearkivet inneholder barn under 18 år. Disse bildene forventer vi benyttes med ekstra aktsomhet og at det gjøres gode etiske helhetsvurderinger. 

Bildene skal ikke benyttes etter 5 år eller utløpsdato der dette er oppgitt. (som regel metadata: copyright notat, eller i filnavnet).

 

BILDE- / VIDEOREDIGERING

  • Det kan gjøres endringer i form av utsnitt på bildene. Men det kan ikke gjøres endringer i form av utsnitt på bilder som viser folkemengder (mer enn 4 personer), arrangementer o.l. uten skriftlig forhåndssamtykke fra Espegard.
  • Det kan gjøres endringer i form av utsnitt. Materialet må ikke manipuleres eller endres uten selskapets / fotografens samtykke.
  • Video som lastes ned kan ikke klippes i, eller brukes utdrag fra, eller endres lydbilde på, uten spesiell tillatelse fra Espegard.

 

KREDITERING

Espegard skal krediteres ved bruk av bildene. Der fotografens navn er oppgitt (som oftest i metadata), skal fotografen også krediteres. Eks: Espegard AS/Fotograf. (gjelder ikke på nettbutikkens produktside)

Unntak: Produktbilder på nettbutikker, men der materiale benyttes i en artikkel som f. eks. omhandler Espegard sine produkter, skal materialet krediteres

 

ANSVAR

Den som laster ned bildene er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til disse betingelsene og til det formål har blitt oppgitt ved henvendelse av bildebank / -arkiv. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål eller kampanjer, ber vi om at vi blir gjort oppmerksomme på dette. Videre distribusjon av bilder og video fra bildebanken er ikke tillatt.

All bruk av bilder i strid med betingelsene vil medføre et straffegebyr på NOK 4.000 per bilde som benyttes. I tillegg kommer honorar i henhold til den enkelte fotografs prisliste.

 

BRUKSRETT

Espegard står fritt til å tilbakekalle bruksretten til materiale og få bildene fjernet.

Vi forventer at du vil respektere og overholde våre retningslinjer. Dersom du er i tvil om din bruk av bilder er i tråd med betingelsene eller ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med thomas@espegard.com