Stillingsannonse

Espegard AS har vært bransjeleder i Norge i over 30 år og vokser i hele Norden. Selskapet har sterke kunderelasjoner til mange store kjeder og er i dag en anerkjent leverandør. Espegard AS har egen produksjonskapasitet i Polen og en rekke leverandører i Asia.   Espegard har eget selskap i Finland med salg til flere land i EU.

ØKONOMISJEF

Økonomisjefen er en del av ledergruppen i Espegard AS og har totalansvar for økonomi- og finansstyring i selskapet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

• Totalansvar for økonomistyring, regnskap- og kostnadsoppfølging

• Budsjettering og prognoser

• Analysere og sette krav til måloppnåelse i henhold til strategi og budsjetter

• Jobbe systematisk med å forbedre selskapets rutiner innen økonomi og administrasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

• Høyere økonomisk utdannelse, gjerne med internasjonal kompetanse

• Erfaring fra daglig regnskapsføring

• Relevant økonomisk og administrativ erfaring

• Kunne gi informativ rapportering som styringsredskap

• God kompetanse på bruk av moderne IT-systemer

Personlige egenskaper:

• Analytisk, nøyaktig, strukturert og resultatorientert

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• Fleksibel, selvstendig og stor arbeidskapasitet

• Forretningsforståelse og kommersiellt bevissthet

Vi kan tilby:

• Spennende stilling i en bedrift i vekst, med store utviklingsmuligheter nasjonalt og internasjonalt

• Dedikert organisasjon med vekstambisjoner og godt arbeidsmiljø

For mer info om stillingen kontakt Rune Østgård. Tlf 3208 6342

Søknad sendes rune@espegard.no

Søknadsfrist 15. september 2017